Vår förening deltar i programmet Vägkost för Livet. Genom programmet stödjer Rädda Barnen skolgång och fritidsintressen bland barn som riskerar utslagning. De svenskspråkiga ansökningsblanketterna kommer du att hitta här inom en snar framtid, men till dess kan du beställa dem från oss.

12 Vägkost för livet – ansökan om läromedelsstöd

13 Vägkost för livet -ansökan om stöd för fritidsverksamhet

Du kan skicka ansökan endera per e-post till nordstrom.kerstin@gmail.com eller med vanlig post till Kerstin Nordström/Rädda Barnen i Vasa rf, Holsterbrinken 3, 65610 Korsholm. Observera att ansökan ska vara undertecknad.