Du kan ta kontakt med Rädda Barnen i Vasa rf genom att kontakta ordförande Johanna Holmäng-Jaskari, telefon 045 633 1132, e-post johanna.jaskari@yahoo.com eller sekreterare Gun-Britt Beijar, gunbritt.beijar@gmail.com, tfn 050 562 1682. I ärenden gällande Vägkost för Livet vänligen kontakta Kerstin Nordström, telefon 050 58567 41 , e-post nordstrom.kerstin@gmail.com.

Vi finns också på Facebook, du hittar oss genom att söka på Rädda Barnen i Vasa r.f. Följ oss gärna där!

Föreningens styrelse består fr.o.m. 1.1.2019 av:

Johanna Holmäng-Jaskari, ordförande (också medlem i Pelastakaa Lapset ry – Rädda Barnen rf:s förbundsfullmäktige)

Gunilla Borgar, viceordförande

Gertrud Sjöberg

Anne-Marie Stoor

Thea Lindegård, ekonomiansvarig

Gun-Britt Beijar, tillfällig sekreterare

Kerstin Nordström

Gun-Britt Beijar, sekreterare

Gunn-Maj Öst

Ulla-Britt Hammarström, suppleant

Verksamhetsgranskare är Tua Holmström och Folke Holmström

Vårt konto är i Kvevlax Sparbank och kontonumret är FI10 4958 0010 0929 18.