Vår förening deltar i programmet Vägkost för Livet. Genom programmet stödjer Rädda Barnen skolgång och fritidsintressen bland barn som riskerar utslagning. De svenskspråkiga ansökningsblanketterna hittar du här:

12 Vägkost för livet – ansökan om läromedelsstöd

13 Vägkost för livet -ansökan om stöd för fritidsverksamhet

Du kan skicka ansökan endera per e-post till johanna.jaskari@yahoo.com eller per post till Johanna Holmäng-Jaskari / Rädda Barnen i Vasa rf, Kiertokuja 10, 66450 Jakkula. Observera att ansökan ska vara undertecknad.