Rädda Barnen i Vasa r.f.

Kom med:

Genom att betala medlemsavgiften stöder du vår verksamhet och är en del av den världsomfattande organisationen Rädda Barnen. Vår verksamhet riktar sig främst till barn och ungdomar under 18 år i Vasa med omnejd.

Som medlem får du bl.a. tidningen Rädda Barnen som utkommer fem gånger om året. Tidningen är i huvudsak på finska, men det finns en del artiklar på svenska i den också.

Bli medlem

Vi är med i programmet Vägkost för Livet

Programmet Vägkost för livet stödjer skolgång och fritidsintressen bland barn som riskerar utslagning. Genom att lämna in en ansökan till oss kan du få stöd för studier/studiematerial eller för fritidshobbyn.

Bekanta dig med programmet Vägkost för Livet

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Ordförande Johanna Jaskari, johanna.jaskari@yahoo.com, tfn 045 633 1132 eller sekreterare Gunn-Maj Öst, gunnmaj60@gmail.com, tfn 050 5442750

I yrkesmässiga barnskyddsärenden

kontakta Rädda Barnen rf:s regionbyrå:

Södra Finlands regionbyrå
(adoption, familjevård, semesterhem, stödfamiljer, stödpersoner)
Väinönkatu 11 A
40100 JYVÄSKYLÄ
Tfn 010 843 5160

Vår förening är medlemsförening i Rädda Barnen rf

Rädda Barnen rf grundades 1922 och är en politiskt och religiöst obunden medborgarorganisation, som stöder särskilt barn som lever i svåra förhållanden. Vi strävar efter att främja genomförandet av barnets rättigheter i Finland och i världen. Rädda Barnen är en del av organisationen Save the Children, som verkar för barns väl i över 100 länder. Vår vision är en värld, där alla barns rätt till liv, beskydd, utveckling och delaktighet är verklig. Vår uppgift är att förbättra sättet på vilket man behandlar barn, och att åstadkomma omedelbara och bestående förändringar i barns liv.

Besök centralorganisationens sidor